Regulamin

 

1. Definicje
1.1 Piela Shopping Company, 69-48 street Glendale NY 11385 zwany dalej posrednikiem swiadczy na rzecz klientów z Polski przy uzyciu strony internetowej www.WszystkoZAmeryki.com uslugi posrednictwa w zawieraniu transakcji kupna towaru pomi?dzy klijentem a sprzedajacym, oraz organizacji transportu towaru do Polski.
1.2 Klijent/zamawiajacy- jest to osoba fizyczna, firma lub inny podmiot, który zlozyl zamówienie na wykonanie uslugi.
1.3 Sprzedajacy jest to osoba lub podmiot wskazany przez klienta w zamówieniu.
1.4 Towar jest to przedmiot lub usluga, która moze byc przedmiotem zamówienia i jego transport jest mozliwy za pomoc? firm transportowych i kurierskich z którymi wspó?pracuje posrednik. Towar nie moze byl zabroniony przez prawo Polski lub USA.
1.5 Usluga – swiadczenia oferowane przez WszystkoZAmeryki.com
1.6 Zamówienie jest to zlecenie wykonania uslugi zlozone przez klienta w formie elektronicznej za posrednictwem WszystkoZAmeryki.com
2. Uslugi
2.1 Na stronie internetowej posrednik udostepnia zamawiajacemu kalkulator , za pomoca którego klient moze obliczyl wstepny koszt calego zamówienia tz.: koszt towaru, , koszt przesylki w Usa i Polsce, oraz koszt uslugi swiadczonej przez posrednika. Cena podana w kalkulatorze moze sie nieznacznie róznic od ceny koncowej, w przypadku gdy przesylka jest nietypowych rozmiarów np. jest duza ale lekka lub poprostu duza. Przy obliczaniu przesylki zastosowana jest wtedy metoda wagi gabarytowej. Posrednik zastrzega sobie prawo do skorygowania wyceny przeslania, jeseli otrzymana przez niego przesylka ma inna wage lub podlega odmiennej wycenie w rozumieniu przesylki gabarytowej. Zmiana wyceny moze odbyc sie po zlozeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez klienta.
2.2 Klient powinien wprowadzic w formularzu zamówienia jak najwiejcej szczególowych danych dotyczacych towaru, który chce zamówic tj.: cena, ilosc sztuk, link do strony na której sprzedajacy oferuje towar, oczekiwany czas dostawy, oraz wszystkie cechy towaru np. kolor lub rozmiar. Dane te musz? jednoznacznie umozliwii posrednikowi zakup konkretnie takiego towaru jakiego oczekuje klient, oraz pozwoli na identifikacje sprzedajacego.
2.3 Po wyslaniu zamówienia posrednik ma prawo w ciagu 2 dni roboczych w formie wiadomosci email wyslanej do klienta dokonac korekty wyceny podanej przez kalkulator. W takiej sytuacji klient musi w formie wiadomosci email wyslanej do posrednika wyrazil zgode na wykonanie uslugi po skorygowanej cenie lub poprzez dokonanie zaplaty akceptuje korekty.
2.4 Klient jest odpowiedzialny za wszelkie koszta zwiazane z odprawa celna. Równoczesnie klient oswiadcza iz srodki finansowe otrzymane przez posrednika z tytulu platnosci za towar, przesylke i usluge nie sa przeznaczone na zaplate kosztów zwiazanych z odprawa celna.
2.5 Czas dostawy widoczny przy wyborze przesylki, jest liczony od momentu gdy posrednik otrzyma przesylki od sprzedajacego. Czas ten moze sie wydluzyc w przypadku przesylek podlegajacych odprawie celnej.
2.6 Usluge  ’’Kupno samochodu z aukcji dilerowskich i wyprzedazy bankowych” realizuje sie po podpisaniu dwustronnej umowy.
2.7 Kliet powinien uiscic oplate w czasie nie dluzszym niz 7 (slownie: siedem) dni od czasu otrzymania od posrednika maila potwierdzajacego przyjecie zamówienia
2.8 Posrednik zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania uslugi bez podania przyczyn.
2.9 .1 Gdy kupujacy zrezygnuje z zakupu nie z winy posrednika, posrednik ma prawo pobrania prowizji za przepracowany czas oraz kosztów które poniosl podczas wykonywania zamówienia.
2.9.2 Zaliczki - w przypadku gdy Klient zrezygnuje  z us?ugi i nie odbierze zaliczki w przeci?gu 3 miesiecy, zaliczka przechodzi na wlasnosc posrednika
2.10 W przypadku gdy przesylka zamówiona przez kupujacego jest przechowywana w magazynie posrednika dluzej niz 30dni, posrednik ma prawo naliczenia dodatkowej oplaty za magazynowanie towaru
2.11 Wszelkie spory bede rozpatrywane przez sady Stanów Zjednoczonych z siedziba wlasciwa dla siedziby Piela Shopping Company. Stan Nowy Jork.

3. Odpowiedzialnosci
3.1 Posrednik odpowiada za:
a) Zamówienie towaru w imieniu klienta zgodnie ze zlozonym przez niego (klienta) zamówieniem
b) Zaplate sprzedajacemu za towar
c) Przekazanie firmie transportowej towaru i podanych przez zamawiajacego danych teleadresowych koniecznych do zrealizowania dostawy do klienta
3.2 Klient odpowiada za :
a) Wybór towaru, sprzedawcy i formy dostawy, oraz warunkami w/g których dany sprzedawca sprzedaje towar
b) Podanie prawidlowych danych w formularzu zamówienia
c) Platnosc za towar , uslugi i przesylki
d) dotrzymanie terminow platnosci
e) dokanie wszelkich formalnosci i oplat zwiazanych z odprawa celna


 

Zarejestruj mnie

Rodzaj transakcji:


kg lbs


 
Rodzaj przesyłki do Polski:
Koszt przesyłki: - USD
Nasza prowizja: - USD
Łącznie w USD: USD
Łącznie w PLN: PLN
Nr zamówienia:

1 USD = 3.5036 PLN
Stan na dzień dzisiejszy.

monia z waw: Szybko i profesjonalnie. Super obs?uga!

więcej opinii

Płatności obsługuje serwis Platnosci.pl: